• Archiwum z facebooka,  Inspiracje

    Złość

    Jeden z tematów, które wiele osób chciało by pominąć w terapii i na swojej drodze rozwoju, przechodząc do poziomu całkowitej tolerancji i miłości do wszystkich. Najczęściej są to kobiety, którym wg kodów społecznych „nie wypada” i „piękności szkodzi” (bo każdy argument jest dobry by się osoba podporządkowana systemowi nie buntowała). Mogą być to też osobiste decyzje: „nie będę draniem jak ojciec” czy „furiatem jak matka”, identyfikując źródło problemu w złości jako takiej. I dziwią się potem, że nie potrafią stawiać granic, gdy pomoc komuś zmieniła by się w nadmierne poświęcenie, gdy ktoś przekracza nasze granice i delikatne „dawanie mu do zrozumienia”, że sprawia nam przykrość, nie działa. Że nie potrafią…